Disclaimer

Disclaimer

Laatste update: 16/5/2021

1. Voorwaarden gebruik
2. Merkenrecht e.d.
3. Affiliatie
4. Privacy en bescherming persoonsgegevens

Voorwaarden voor het gebruik van de website van mbnaviworld.nl

  1. Deze website is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft mbnaviworld.nl geen garantie dat de informatie die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.
  2. mbnaviworld.nl sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de mbnaviworld.nl website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software. Desalniettemin draagt mbnaviworld er zorg voor dat de website voldoet aan actuele web-standaarden
  3. Het is mbnaviworld.nl te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. mbnaviworld.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.
  4. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien mbnaviworld.nl geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt mbnaviworld.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden.

Merkrechten, Trademarks e.d.

Alle op deze website genoemde merken waaronder ‘Mercedes’, ‘Mercedes-Benz’, ‘VW, ‘BMW’, ‘Daimler A.G.’, ‘Bluetooth’, ‘Apple iPod’, ‘Apple iTouch’, ‘Apple iPhone’, ‘Mercedes’, ‘Nokia’, ‘Siemens’, ‘HTC’, ‘Motorola’, `BenQ`,’Apple’,’CarPlay’,’Android’,’Mirrorlink’,’Android car’, ‘Porsche’ en anderen zijn eigendom van de rechtmatige eigenaar en worden op deze site gebruikt zonder intentie tot het schenden van het merkenrecht.

Affiliatie

mbnaviworld.nl is op geen enkele manier geassocieerd met autofabrikanten, importeurs en/of auto-dealers. Wij zijn een volledig zelfstandig opererend bedrijf gevestigd in Nederland. Al onze overeenkomsten vallen onder Nederlands recht.

Privacy

Wij hebben hiervoor een aparte paragraaf opgenomen.