Privacy

Uw privacy en veiligheid. Toch wel belangrijk

Naast het feit dat wij veel aandacht en tijd besteden aan uw voertuig vinden wij het ook belangrijk om een veilige website te bieden. Tenslotte het visitekaartje van ons bedrijf. Alle verbindingen zijn standaard beveiligd met het zgn. https protocol. Dit betekent dat alle informatie beveiligd wordt verstuurd, ook b.v. informatie die u via het contactformulier naar ons verstuurd. U kunt dit herkennen aan het ‘slotje’ bovenin uw browser.

Daarnaast zullen wij onze servers en software op frequente tijden voorzien van de laatste software/security patches

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

In het kader van de dienstverlening kan Mbnaviworld gegevens verwerken van haar klanten, prospects en andere bezoekers/gebruikers van haar (mobiele) website

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst en kunnen zowel persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht u specifieke informatie over uw persoonsgegevens willen inzien neem contact op via ons contact formulier (ter voorkoming van spam).

Mocht u niet willen dat Mbnaviworld uw persoonsgegevens verwerkt dan adviseren wij u om het contact formulier niet in te vullen, geen telefonisch contact met ons op te nemen en geen producten/diensten bij ons aan te schaffen.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Mbnaviworld verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
  • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van (mobiele) (website) diensten.
  • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
  • Voor het opstellen van offertes
  • Voor het beantwoorden van vragen gesteld door de consument over 1 of meerder diensten
  • Voor marketingdoeleinden.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Mbnaviworld verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Mbnaviworld op basis van de privacywetgeving is toegestaan. Mbnaviworld deelt gegevens met leveranciers indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening mogelijk te maken, zoals met leveranciers voor (activatie van) diefstal relevante onderdelen en software en voor leveranciers voor de pakketbezorging. Mbnaviworld verkoopt geen persoonsgegevens aan derden partijen. Mbnaviworld streeft ernaar om de persoonsgegevens binnen de EU te verwerken door b.v. haar servers binnen de EU te hosten (Amsterdam) en zoveel mogelijk met lokale partners te werken.

Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

Mbnaviworld verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Zo heeft Mbnaviworld adresgegevens nodig voor bezorging van een product of voor registratie van de aankoop in verband met bijvoorbeeld de garantie termijn
  • Bij een wettelijke verplichting. Zo moeten factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaard worden.
  • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voor doen van bepaalde marketingactiviteiten.
  • Op basis van toestemming. Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Mbnaviworld verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.  Aanvragen van prospects (zoals na het invullen van het contactformulier of telefonische vragen) die niet leiden tot een klantrelatie worden binnen 30 dagen verwijderd van onze servers.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Daarnaast kan onze website en contact formulier alleen geraadpleegd worden over een beveiligde “SSL” verbinding.

Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies

Op de (mobiele) websites van Mbnaviworld.nl worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes) bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en fraude tegen te gaan van bijvoorbeeld bots.

Wij maken daarnaast gebruik van de diensten van Roxr voor het analyseren van de bezoekers van onze website. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Roxr zie: Roxr informatie. Roxr verwerkt conform haar verklaring (Data Processing Agreement)  de gegevens in overeenstemming met de EU privacy wetgeving (“GDPR”)

Mbnaviworld hanteert overigens alleen maar functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website zoals het vastleggen taalkeuze,  locatiekeuze en het tegengaan van fraude/hack pogingen.

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen via het contact formulier. Wij behouden overigens het recht voor om u te vragen zichzelf te identificeren zodat wij er zeker van zijn dat u de juiste persoon bent.

Wij zullen u binnen 4 weken van antwoord voorzien

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze per e-mail of schriftelijk aan ons richten. De gegevens vindt u op onze contact pagina.

25/05/2018, Gorredijk

Bijgewerkt: 16/5/2021